Studiemiljø :: kea.dk
KEA life

Studiemiljø

Det sociale liv og de faglige initiativer spiller en vigtig rolle for studiemiljøet. Selvom uddannelserne ligger på forskellige adresser, er det et mål for KEA, at der til dels er et godt studiemiljø på programområdet og dels et godt studiemiljø på tværs af studierne, som gør det muligt at mødes og arbejde sammen om tværfaglige opgaver og andre fællesskaber. Her er der rig mulighed for vidensdeling, deltage i innovative processer og skabe dit helt eget netværk på tværs af uddannelser, interesser og kulturer.

For de studerende er en stor tilgængelighed med til at skabe et bredt studiemiljø og du har derfor adgang til hele KEA, heriblandt Studiehuset i Guldbergsgade, som er de studerendes eget hus.

Som studerende har du altid mulighed for at få hjælp og inspiration inden for faglige, sociale og kulturelle områder. I studiehåndbogen står bl.a. om Studenterråd(DSR) og fredagsbar. Buddyordningen, Festudvalget, RUS og KEA sport er også muligheder for at engagere sig i et fællesskab på KEA.

I Studieliv arbejder studiemiljøkoordinatoren dagligt med at igangsætte og understøtte aktiviteter fra studerende til studerende og udviklingsprojekter sker i tæt samarbejde med de studerende.

Har du en god ide eller ønsker du starte en klub og bidrage ekstra til studiemiljøet og de studerendes fælleskaber, så kontakt dit lokale DSR eller KEA Studieliv - studieliv@kea.dk

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster