Kulturmøder :: kea.dk
KEA life

Kulturmøder

Omtrent 20% af de studerende på KEA kommer fra udlandet, og mange undervisere har en multinational profil. Dette er med til at skabe en særlig atmosfære, der stiller krav til fleksi-bilitet. Det udfordrer dine interkulturelle evner og forbereder dig til en fremtid med globale muligheder.

Vi er faste i troen på, at enhver, der tager en videregående uddannelse, på et tidpunkt i sin karriere vil have brug for at samarbejde med andre professionelle ude i verden. Professionelt samarbejde er ikke kun et spørgsmål om sprogkundskaber. Det kalder også på både lysten og evnen til at sætte sig ind i andre kulturers professionelle, kulturelle og historiske rammer. Sådanne evner styrkes, når studerende arbejder sammen på tværs af nationaliteter.

For at facilitere et godt kulturmøde på KEA, er både studerende og undervisere inviteret til at tilmelde sig de interkulturelle workshops som bliver udbudt i foråret og efteråret. Her vil man kun lære om særhederne ved den danske (undervisnings)kultur, sin egen kulturelle bagage, kulturelle forskelle (hierarki, tidskoncepter, relationen mellem studerende og underviser) osv. De interkulturelle workshops bliver annonceret på fronter.

Hvis man vil tage aktivt del i et kulturmøde, kan man tilmelde sig buddy-ordningen. Som buddy tager man sig af en eller flere nye, internationale studerende, henter dem i lufthavnen, introducerer dem til KEA, København og Danmark generelt. Hvis man gerne vil være buddy, skal man skrive til KEA Studieliv - studieliv@kea.dk

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster