Studentermålinger :: kea.dk
KEA life

Studentermålinger

Som studerende bliver du involveret i evalueringer, hvor din deltagelse gør en forskel. Når du deltager i en evaluering, er du med til at vise, hvad du er tilfreds med, og hvor KEA kan forbedre sig. Som forholdsvis ny uddannelsesinstitution udvikler vi os løbende, og til det formål har vi brug for at kende de studerendes forventninger og deres oplevelse af KEA.

Evalueringerne gennemføres af KEA Kvalitet.

Hvem deltager i evalueringen/
undersøgelsen

Hvornår afholdes evalueringen/
undersøgelsen

Hvad omhandler evalueringen/
undersøgelsen

Opfølgning

Intro-undersøgelse

Alle nye studerende på fuldtids-uddannelserne

Ved
studiestart (primo september) Invitation til undersøgelsen pr. KEA-mail

Spørgsmål om de 
studerendes baggrund og 
motivation, deres forældres 
uddannelsesniveau 
og årsagen til valg af KEA

Uddannelsen kan anvendes undersøgelsen i tilrettelæggelsesarbejdet af uddannelsen. Desuden kan undersøgelsens resultater anvendes til uddannelsernes rekrutteringsstrategi. Introundersøgelsen bliver offentliggjort på KEA’s hjemmeside

Studenter-
tilfredsheds-undersøgelse

Alle 
studerende

Medio/ultimo oktober. Invitation til undersøgelsen pr. KEA-mail

Spørgsmål omkring de 
studerendes oplevelse af 
det fysiske og psykiske 
undervisnings- og 
studiemiljø.

KEA’s uddannelser udarbejder handlingsplaner vedr. undervisningen og organiseringen af uddannelsen. 
KEA’s IT- og driftsafdelingen udarbejder handlingsplaner for IT og det fysiske miljø. 

Handlingsplaner offentliggøres på fronter.

Undersøgelsen er et vigtigt element i uddannelsesudviklingen. Desuden er undersøgelsen vigtig ift. at kunne sikre og udvikle arbejdsmiljøet for de studerende.

Studentertrivselsundersøgelsen bliver offentliggjort på KEA’s hjemmeside og på fronter

Undervisnings-
evaluering

Alle studerende 
undtagen dem i 
praktik eller på
afsluttende opgave

Ultimo marts/primo april. Invitation til evalueringen pr. KEA-mail

En vurdering af de
studerendes egen indsats, undervisnings-teamet og den enkelte underviser

Resultatet af undervisningsevalueringen indgår i hver enkel undervisers medarbejderudviklingssamtale (MUS). Endvidere kan underviserteamet bearbejde de på fagene tværgående resultater.

Evalueringen er et vigtigt element i at styrke den enkelte undervisers kompetencer samt tilrettelæggelsen af uddannelsen herunder undervisnings- og arbejdsformer.

Resultatet af undervisningsevalueringen for hele uddannelsen offentliggøres på fronter

Praktik-
evaluering

De studerende 
i praktik og 
praktikværten

Efter praktik. Invitation til evalueringen pr. KEA-mail

En vurdering af
praktikopholdet og om
de erhvervede kompetencer
passer til arbejdsopgaverne.

To gange årligt behandles resultaterne af praktikevalueringen i regi af uddannelserne. På baggrund af resultaterne udarbejdes handlingsplaner Resultatet af praktikevalueringen offentliggøres på KEA’s hjemmeside og på fronter.

Dimittend-
undersøgelse

Udvalgte
dimittender – 1 til 2 år efter afsluttet uddannelse på KEA

Afholdes hvert 3. år. Invitation til evalueringen pr. privat-email

Undersøgelsen viser
f.eks. hvilke jobs
dimittenderne får og deres
tilfredshed med
uddannelsen.

På baggrund af undersøgelsen indledes drøftelser omkring fx beskæftigelsessituationen eller uddannelsernes indhold og kompetenceefterspørgslen i erhvervet. Undersøgelsen indgår som et væsentligt element i indholdsudviklingen af uddannelserne. Resultatet af dimittendundersøgelsen offentliggøres på KEA’s hjemmeside og på fronter.

 

NB: Du kan se oversigter over studietilfredsheden på KEAs forskellige uddannelser her: Studietilfredshed

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster