Projektets formål er at udvikle et digitalt værktøj, der kan øge bæredygtigheden i produkter. 

Projektet skal byge bro mellem allerede etablerede materialedatabaser med pålidelige eco data og databaser/biblioteker, der indeholder nyere materialer uden eco-data. På denne måde kan brugeren udføre et bedre produktdesign baseret på beslutninger, hvor der er et kvantificeret, evidensbaseret sammenligningsgrundlag. Både produktudvikler og designer kan således bedre træffe beslutninger omkring det miljørigtige design, da traditionelle designprocessor normalt kan fastlægge op til 80% af et produkts miljøbelastning i hele sin levetid. 

Projektet udføres af to lektorer og to adjunkter på KEA, der udskiller beregningsgrundlaget fra software, der typisk anvendes i industrien. Underviserne udvikler selv den centrale del af værktøjet, der gør det muligt at integrere flere og nye data. Data fra materialer, der afviger fra de kendte materialer, der allerede anvendes i industrien. 

Studerendes bidrag i projektet

Nye data indsamles i samarbejde med studerende fra TEKNIK, der måler og indsamler relevante data om nye eller alternative materialer. I arbejdet med problemstillinger relateret til udvikling af det digitale værktøj indgår fagene Sustainability in product development, Innovation for the green economy, Construction and sustainability på uddannelsen Produktionsteknolog og på Produktudvikling og teknisk integration. 

Dette har indtil videre resulteret i skabelsen af flere designværktøjer, der bidrager til indsamling af empiri. To af de digitale designværktøjer fokuserer på selve brugerrejsen og oplevelsen med at kunne effektivisere og eksekvere designbeslutninger via forskellige platforme og User Interfaces.  

Et andet af designværktøjerne har til formål at validere en analytisk metode til at lave et kvantificeret overslag på alternative materialers miljøpåvirkning. Værktøjet samler miljødata fra sekundære kilder samt data, som man selv har målt i laboratoriet. På det grundlag bliver der lavet et overslag på materialets miljøpåvirkning målt på indlejret energi samt CO2 aftryk.     

Dialog med aftagerfeltet 

Via et survey har vi kortlagt, hvilken viden og færdigheder om miljødrevet design, vores aftagervirksomheder efterspørger. I forlængelse af denne, blev der lavet et litteraturstudie om hvilke kompetencer, der er vigtige i undervisning i praktisk eksperimentel bæredygtighed.  Begge undersøgelser viste, at der mangler viden om, hvordan vi arbejder eksperimentelt og analytisk på samme tid, når man vil minimere materialers samlede miljøpåvirkninger. 

Formidling af resultaterne: 

Hovedresultaterne er endnu ikke formidlede, men designværktøjerne er udgivet som en del af et undervisningsværktøj på Produktionsteknolog-uddannelsen (Akademi uddannelse) og Produktudvikling og Teknisk Integration (Professionsbachelor). 

Kontaktpersoner

  • Kristian Colvey (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Dina Jacobsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Christian Lystager (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Jon Emil Stenz (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)