KEA har et sæt overordnede regler for adfærd, som gælder for alle. Lokalt kan der være mere detaljerede regler. 

På KEA omfatter ordensreglerne foruden adfærdsregler også ordensregler, sikkerhedsforskrifter, husregler, opslag, skiltning og meddelelser på fronter og intranet. Disse lokale regler skal følges, selv om de ikke er indskrevet i nedenstående regler.

Alle der færdes på KEA, har pligt til at overholde ordens‐ og sikkerhedsforskrifterne.