Vil du arbejde med netværk, indlejrede systemer, IoT og programmering?