KEAs uddannelser skal skabe værdi for samfundet og den enkelte dimittend. Derfor er det løbende arbejde med udvikling og sikring af uddannelsernes kvalitet centralt på KEA.