I modsætning til de andre skandinaviske lande så har Danmark ingen kliniske retningslinjer inden for optometriområdet, så projektets formål er derfor at udarbejde og implementere disse. 

En klinisk retningslinje defineres som ”systematisk udarbejdede udsagn, som kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om en passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer”. Det systematiske henviser til, at indholdet i en klinisk retningslinje baserer sig på den bedst tilgængelige viden, altså evidens.

De kliniske retningslinjer bygger bro mellem forskning og klinisk praksis og sikrer patienten/borgeren behandlingstilbud af ensartet høj faglig kvalitet. Samtidig bliver det lettere for andre sundhedsprofessioner at forstå de undersøgelsesmetoder, som optikere og optometrister benytter i dagligdagen.

På baggrund af de indledende samtaler med de andre nordiske lande, er det sammen med optikerforeningens fagudvalg prioriteret at starte med følgende emner: 

  • Journalføring
  • Optometristens rutineundersøgelse
  • Produktion, tilpasning og udlevering af optiske hjælpemidler
  • Arbejdsbriller (occupational optometry)
  • Tilpasning og kontrol af kontaktlinser
  • Undersøgelse af patienter med katarakt

Planen er at udarbejde udkast til de enkelte kliniske retningslinjer og dernæst komme udkastet i høring hos relevante sundhedsfaglige interessenter (eksempelvis uddannelsesinstitutioner inden for optometri og synsvidenskab samt klinikere med speciale inden for retningslinjens overordnede emne). Efter høringsperioden og den tilhørende revideringsproces, vil de kliniske retningslinjer blive vedtaget af Dansk Selskab for Optometris bestyrelse.

Foreløbigt udkast til retningslinjer: Den optometriske synsundersøgelse (Dansk Selskab for Optometri)

Samarbejdspartnere:

  • Dansk selskab for optometri
  • Optikerforeningen

(Der samarbejdes bevidst ikke med bestemte butikskæder, da retningslinjerne udvikles til hele branchen)

Undervisning:

Dansk Selskab for Optometri står for undervisningen i de kliniske retningslinjer efterhånden som de publiceres.

Formidling:

I en artikel i branchens fagblad ”Optikeren”, skrevet af formand for Dansk Selskab for Optometri, Heidi Buchholt, er den første kliniske retningslinje publiceret. Det signalerer en evidensbaseret tilgang til vores arbejde, og at optometri er en sundhedsprofession. Det bidrager til øget anerkendelse blandt andre sundhedsprofessioner (herunder læger og øjenlæger) og sundhedspolitikere.

Kontaktperson

  • Kjersti K. Lindblad (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)