Denne instruktion gælder samtlige adresser på KEA Københavns Erhvervsakademi.