Nyheder :: kea.dk
Det sker

Det er med stolthed at KEA – Københavns Erhvervsakademi nu endelig er blevet godkendt af Uddannelsesministeren til at udbyde uddannelsen Professionsbachelor i smykker, teknologi og business.

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordnen - også i Danmark. Men vi kan blive meget bedre til at udnytte de lokale ressourcer. Det ønsker den nye danske designer Anne Sofie Madsen at gøre noget ved. Hun blander haute couture med social innovation og bæredygtighed....

Strikning, hækling, broderi og syning. De gamle dyder kan andet og mere end at give varme fødder og kurere pyntesyge. De kan også føre til bedre inklusion og integration.

I løbet af de næste otte år vil den internetbaserede andel af al handel stige fra 14 til 50 procent. Fremtidens købmand er derfor i stigende grad en e-købmand. KEA – Københavns Erhvervsakademi har en uddannelse, der skaber netop denne profil.

Kan kunsthåndværk, kreativitet og design løfte integrationsprocessen? Kan det skabe jobs og forbedrede levevilkår? Ja, det kan det! Det viser det to-årige integrationsprojekt I Tråd Med Verden, der den 17. januar fremlægger sine resultater på en konference på Arken i Ishøj.

Der er dømt højkonjunktur på bygningskonstruktøruddannelsen. KEA - Københavns Erhvervsakademi har oplevet stor fremgang i ansøgertallet ved både sommer- og vinteroptaget. For første gang har det nu været nødvendigt at afvise ellers kvalificerede ansøgere.

Hvad sker der når kreativitet er et led i inklusionsprocessen? Viser videndeling og samarbejde nye veje for projekter? Og kan det tilsammen bidrage til udvikling hos mennesker og i erhvervslivet? Disse spørgsmål vil dagen søge at besvare, med udgangspunkt i to års praktisk...

Med støtte fra RCE-Danmark, begynder Københavns Erhvervsakademi (KEA) og Vestforbrænding til januar et samarbejde om udvikling af nye undervisningsforløb om ”Design, bæredygtighed og affaldsforebyggelse”.

Det EU-støttede innovations- og vidensprojekt, Foodbest, har netop afrundet et succesfuldt parløb med 180 førstesemesterstuderende fra multimediedesigner-linjen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.

De studerende på tredje og fjerde semester af bygningskonstruktøruddannelsen på KEA – Københavns Erhvervsakademi er fortrolige med virkelighedens krav og forventninger. Så fortrolige, at deres semesterprojekter for nylig ved en udstilling blev underkastet eksterne eksperters...

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster